Hledání

Úvodní stránka → Reklamace

Reklamační řád

01.Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
02. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem na shop@bestia.cz) - pro kladné vyřízení reklamace doporučujeme toto oznamit do 7 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího osobně nebo poštou pomocí doporučené zásilky.

BEST I.A.,a.s.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7

tel.: 220 806 802, 266 713 018

Objednávky e-mail: shop@bestia.cz

03. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii dokladu a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány (a jež slouží zároveň jako záruční list).
04. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
05. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení pomocí e-mailu nebo telefonu. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.
06. Reklamované zboží zákazník doručí osobně nebo doporučenou poštou na adresu výše uvedenou na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, jež ale musí doložit příslušným dokladem. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
07. Na vrácení peněz má zákazník nárok pouze tehdy, doručí-li zboží zabalené v původním obalu, tzn. bez neporušené ochranné fólie (z důvodu ochrany autorských práv). V opačném případě měníme vadné zboží kus za kus.
08. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
09. Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
10. O vyřízení reklamace bude zákazník informován telefonicky či e-mailem na jeden z uvedených kontaktů.


Reklamace služeb Českých pošt

Naše zboží k vám putuje prostřednictvím Českých pošt. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Řiďte se prosím následujícími pokyny:
1) Zásilku si prosím vždy prohlédněte před dopravcem.
2) V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.
3) Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Aby k vám zboží přišlo v pořádku, ošetřujeme je velmi pečlivě.
V případě problému s Českou poštou, pište na adresu shop@bestia.cz - do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování.

Nahoru

 

Informace: Jak nakupovat Osobní údaje Obchodní podmínky Dodání zboží Reklamace O nás

Kontakt:
email: shop@bestia.cz
tel.: (+420) 220 806 802
 (+420) 266 713 018
ÚTERÝ: 10.00-11.00 hodin
13.00-17.00 hodin
Adresa: BEST I.A., a.s.
Osadní 12a
170 00 Praha 7 - Holešovice